Lourdesgebedsweek

Elk jaar in mei houdt de S.M.A. een gebedsweek ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, de patrones van het Missiehuis in Cadier en Keer. Tijdens deze week wordt er elke dag in de kapel van het Missiehuis een eucharistieviering opgedragen voor een bijzondere intentie. Tijdens de vieringen wordt op de eerste plaats gebeden voor Afrika en het werk van de missionarissen in en met Afrikanen. Daarnaast wordt ook speciale aandacht besteed aan de intenties die bekenden en begunstigers van de S.M.A. opgeven. Op een van de zondagen in deze gebedsweek is er een openlucht mis bij de Lourdesgrot in het park van het Missiehuis. De meiactie is ook een mogelijkheid om het werk voor mensen in Afrika en Afrikanen in Nederland financieel te ondersteunen. 

Openluchtmis aan Lourdesgrot
De gebedsweek voor Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is een heel oude traditie binnen de S.M.A. De gebedsweek wordt elk jaar in mei gehouden. Aan het begin of het einde van de week is er een openluchtmis bij de Lourdesgrot in het park van het Missiehuis. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Historische band
De traditie van de Lourdesgebedsweek gaat terug tot pater Gaston Dèsribes, die eind 19e eeuw de S.M.A. vanuit Frankrijk naar Nederland bracht en de stichter was van het Missiehuis in Cadier en Keer. Pater Dèsribe kwam uit het bisdom Tarbes-Lourdes en had Bernadette Soubirous persoonlijk gekend. Niet zo verwonderlijk dus dat hij een speciale devotie had voor Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In het park bij het Missiehuis in Cadier en Keer liet hij een Lourdesgrot bouwen. Het park met de grot en de monumentale kruiswegstaties zijn dagelijks voor het publiek geopend. Sinds 2008 wordt tijdens de gebedsweek bij de Lourdesgrot ook een openluchtmis gehouden.

Doel van de actie
De meiactie is heel nadrukkelijk ook bedoeld als een geldinzamelingsactie voor het werk van de S.M.A.-missionarissen. De giften komen van honderden mensen uit het hele land. De S.M.A. is zeer dankbaar hiervoor. De gebedsintenties zijn een kleine tegenprestatie van de S.M.A. als dank voor de vele gulle giften.

Video geschiedenis Lourdesgrot
De regionale omroep L1 maakte een aantal jaren geleden een serie over klein-religieus erfgoed in Limburg, waaronder de Lourdesgrot van de S.M.A. in Cadier en Keer. Pater Johan van Brakel zaliger vertelt daarin over de relatie tussen het Missiehuis en Lourdes.

Meedoen
Iedereen kan meedoen aan de Meiactie / Lourdesgebedsweek door een gebedsintentie op te geven en/of een financiële bijdrage over te maken.

Een gebedsintentie opgeven
U kunt de Meiactie ondersteunen door een gebedsintentie op te geven voor een van de vieringen tijdens de Lourdesgebedsweek of een door u gekozen datum gedurende het hele jaar. Klik op bijgaande link om uw intentie direct aan ons door te geven: MISINTENTIE DOORGEVEN

Een intentie doorgeven kan telefonisch via: 043 - 855 29 10.
(Vergeet niet uw naam en adres door te geven) 
Per post mag ook. Schrijf dan naar:

S.M.A.-Fondswerving
Bakkerboschweg 14 - Kamer 1.6
6267 AJ  Cadier en Keer.

Een financiële bijdrage overmaken
U kunt de meiactie ook ondersteunen door een financiële bijdrage over te maken op een van bijgaande rekeningnummers o.v.v. Bijdrage Meiactie/gebedsactie

ING Bank: NL98INGB0001023158 

RABO Bank: NL64RABO0109996224 

De S.M.A. is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.  

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!