Werken in Afrika

Werken in Afrika

Al meer dan honderdvijftig jaar lang trekken S.M.A-missionarissen naar Afrika om daar onder de meest verlatenen te werken. In samenwerking met de lokale bevolking proberen de missionarisen - priesters en leken - een betere wereld te creëren. S.M.A.-missionarissen zetten zich tot op de dag van vandaag in voor kerk en samenleving, voor gerechtigheid en vrede, voor onderwijs en gezondheidszorg. Nog steeds worden elk jaar nieuwe missionarissen uitgezonden. 

Nieuwe vormen van missionaire inzet
Het Vormingscentrum van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) werkt aan nieuwe vormen van missionaire inzet, waarin zowel priesters als leken - mannen én vrouwen - een eigen plaats hebben. Mensen zullen zich in alle tijden in willen zetten voor gerechtigheid en vrede, maar er verandert veel in de Nederlandse cultuur en in de omstandigheden in verschillende Afrikaans landen. Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Van waaruit voelen mensen zich geroepen om zich in te zetten voor Afrika?
  • Wat is er nodig voor kansarmen in de verschillende afrikaanse landen waar de SMA vertegenwoordigd is?
  • Hoe verhoudt de missionaire inzet zich tot de kerkelijke inbedding in de Katholieke kerk in Afrika?

Evangelie
Onze doelstelling is om mensen een missionair bewustzijn mee te geven, dat geworteld is in het evangelie. Wij willen een netwerk te vormen van mensen die,  zowel in Afrika als in Nederland, zich inzetten voor Afrika en de Afrikanen. Wij staan er voor om mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden. We doen dat vanuit een houding van dialoog, met kennis van en respect voor de eigenheid van culturen.

De inspiratie daarvoor vinden we in het Evangelie van Jezus van Nazareth, die met zijn leven getuigde van de liefde die zich openbaart in de ontmoeting met de ander, de arme, de kwetsbare. Die liefde zet de wereld op zijn kop en maakt duidelijk wat werkelijk belangrijk is in het leven. Wij leven naar Zijn voorbeeld en worden voortdurend door Hem geïnspireerd in zijn gedachtenis die wij elke zondag vieren.

Tweerichtingenverkeer
Onze missie wordt vorm gegeven door:

  • Gemotiveerde jonge mensen, na een voorbereidingsperiode, als missionaris uit te zenden naar Ghana, Liberia, of elders in Afrika. De inzet vindt plaats in kleinschalige projecten op basis van solidariteit met de kansarmen;
  • Met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en zich in te zetten voor de missionaire bewustwording.

Het Vormingscentrum
Het vormingscentrum S.M.A. is sinds de zomer van 2010 gevestigd in Amsterdam Zuidoost, waar ook het Pastoraat West Afrikanen een nieuwe start heeft gemaakt. Als je interesse hebt in het werk van een lekenmissionaris kun je altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Daarin geven we ook meer informatie over de manier waarop de uitzending geregeld is, hoe lang de procedure duurt en welke competenties nodig zijn.

Profiel:
Wij zoeken mensen die zich kunnen herkennen in het volgende profiel:

  • Je zet je in voor medemensen en bent actief maatschappelijk betrokken
  • Je bent bij voorkeur tussen de 25 en 50 jaar
  • Je hebt een afgeronde studie/opleidingen enige werkervaring
  • Je bent gezond genoeg om in moeilijke omstandigheden te functioneren
  • Een christelijke achtergrond is in verband met de plaatselijke verhoudingen gewenst.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden om als  lekenmissionaris aan de slag te gaan, bekijk dan eens de brochures die hieronder te downloaden zijn.

S.M.A.-Vormingscentrum 
Download flyer

Praktijkverhalen 
Lees over het leven en werk van de missionarissen die nu door de S.M.A. uitgezonden zijn in Afrika via de button 'uitgezonden' of volg hun activiteiten via hun eigen weblogs. Er is ook een internationale site van S.M.A.-lekenmissionarissen
 
Meer informatie over aanmelding, inlichtingen en selectie:


SMA Vormingscentrum 
Liesbeth Glas
Hoogoord 187 A
1102 CJ Amsterdam Z-O
tel: 020-7739649 
mobiel: 06-4229 2088
e-mail: stuur mail

 

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!