De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën is voor een groot deel van haar activiteiten onder Afrikanen afhankelijk van giften van weldoeners en donateurs. De S.M.A. organiseert elk jaar diverse fondwervingsacties. Uw hulp is nodig om het werk van missionarissen en missionaire projecten in Afrika en voor Afrikanen in Nederland voort te kunnen zetten. Al uw bijdragen komen ten goede aan de volgende noden:

- Oudedagsvoorziening van onze missionarissen
- Opleiding van Afrikaanse priesters en religieuzen
- Onderwijs- en opleidingsprojecten van allerlei aard
- Landbouw, wegenaanleg en vakkundige scholing