Lourdesgebedsweek/Mei-actie in aangepaste vorm

De Lourdesgebedsweek/Mei-actie vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats van 16 tot en met 22 mei. De geplande openluchtmis bij de Lourdesgrot in Cadier en Keer op zondag 16 mei kan helaas niet doorgaan. Maar gebedsintenties doorgeven kan wel.

Op de weekdagen tussen 16 en 22 mei is er elke ochtend om 9.30 uur een viering in de huiskapel. Deze is alleen toegankelijk voor de bewoners van het Missiehuis. Tijdens deze viering wordt wel gebeden voor alle intenties die door weldoeners van de S.M.A. worden aangedragen. Gebedsintenties doorgeven kan aan S.M.A. Fondswerving t.a.v. broeder Thaus van den Berg, Bakkerboschweg 14, 6267 AJ. Cadier en Keer of via fondswerving@sma-nederland.nl.

Giften voor de Lourdesgebedsweek/Mei-actie zijn van harte welkom op rekeningnummer IBAN NL98INGB0001023158 of NL64RABO0109996224 o.v.v. Lourdesgebedsweek.

De opbrengst komt ten goede aan het werk van de S.M.A.-missionarissen in Afrika en Nederland. Dit jaar is gekozen voor het Hope For Life-project in Ghana.

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!