Pater Herman Bommer S.M.A. overleden

In het verzorgingshuis ‘De Berkenhof’ in Berkhout bij Hoorn is op 15 april pater Herman Bommer S.M.A. overleden. Hij is 84 jaar geworden. Pater Bommer was al geruime tijd zorgbehoeftig. De uitvaart is op 21 april in De Rijp, waar hij jarenlang pastoor was.

Herman Bommer werd op 3 april 1937 in Schagen in Noord-Holland geboren. In mei 1962 trad hij toe tot de S.M.A. In december van datzelfde jaar werd hij tot priester gewijd. Na zijn wijding werd hij als missionaris uitgezonden naar Ghana. Daar werkte hij tot 1968 als parochiepriester. In. 1968 kwam hij tijdelijk terug naar Nederland en werkte hij als assistent in parochies in Leeuwarden en Eindhoven. Van 1969 tot 1970 volgde hij een studie theologie aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Daarna ging hij opnieuw naar Ghana, om als missionaris op diverse plekken te werken.

In 1976 keerde pater Bommer terug naar Nederland om secretaris van het catechetisch instituut van de Universiteit van Nijmegen te worden. Deze functie bekleedde hij tot 1980, toen hij naar Engeland vertrok om een aantal jaren aan opleidingsinstituten daar te werken. Tussen 1994 en 1997 werkte hij in het parochiepastoraat in Leeuwarden, om daarna weer voor twee jaar naar Engeland te vertrekken.

In 1999 keerde pater Bommer definitief terug naar Nederland en werd hij pastoor van De Rijp in Noord-Holland. Hoewel hij in 2006 met emeritaat ging, bleef pater Bommer in De Rijp wonen. In 2014 verhuisde hij naar De Berkenhof in Berkhout, waar hij op 15 april is overleden. Vanwege de coronamaatregelen vindt de uitvaart in besloten kring plaats.

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!