Pater Johan van Brakel overleden

Daags na Kerstmis 2020 is in het Missiehuis in Cadier en Keer pater Johan van Brakel S.M.A. overleden. Vanwege de coronamaatregelen heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden.

Pater Johannes Bernardus van Brakel werd op 2 april 1930 in Luttenberg in Overijssel geboren. Op 15 juli 1955 trad hij toe tot de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Een jaar later op 16 juli 1956 werd hij tot priester gewijd. Datzelfde jaar werd hij als missionaris uitgezonden naar Ghana waar hij actief was in Winneba, Cape Coast, Eikwe, Takoradi en Sefwi-Wiawso, waar hij diverse pastorale en bestuurlijke taken op zich nam.

In 1968 kwam hij terug naar Nederland om econoom van de Nederlandse provincie te worden. Na vier jaar keerde hij weer terug naar Ghana, waar hij onder meer werkte in Accra, Cape Coast en Assin Foso. In 1978 werd Johan van Brakel opnieuw voor een bestuurlijke taak naar Nederland gehaald. Hij woonde afwisselend in S.M.A.-huizen in Nijmegen en Oosterbeek, waar hij actief was als lid van het provinciaal bestuur en als provinciaal archivaris, secretaris en ook een tijd lang huisoverste.

Sinds 1999 woonde Johan van Brakel in het Missiehuis in Cadier en Keer, waar hij zich bleef inzetten voor het archief van de S.M.A. en ook de financiële administratie verzorgde. In 2017 ging hij definitief met emeritaat, omdat zijn gezondheid achteruitging. Op 27 december 2020 is Johan van Brakel overleden. Op 30 december heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden, waarna hij ter ruste is gelegd op het S.M.A.-missionarissenkerkhof in Cadier en Keer.

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!