Pater Wiel van Eijk S.M.A. overleden

Op dinsdag 2 augustus is in zijn slaap pater Wiel van Eijk S.M.A. vredig overleden. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar. De uitvaart is op dinsdag 9 augustus in Cadier en Keer.

Wiel van Eijk werd op 23 november 1929 in Heerlen geboren. In juli 1956 trad hij toe tot de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Op 21 december van datzelfde jaar werd hij tot priester gewijd. Direct daarna werd hij uitgezonden naar Ghana, waar hij eerst een voorbereidingsjaar doorliep en vervolgens een jaar als priesterassistent in Hohoe werkte.

Om gezondheidsredenen kon hij echter niet lang in Afrika blijven. In 1960 keerde hij terug naar Nederland om zich van hieruit tientallen jaren in te zetten voor de S.M.A. Zo deed hij tien jaar lang promotiewerk voor de sociëteit vanuit Huize de Tafelberg in Oosterbeek. In 1970 kwam hij naar Cadier en Keer om in de loop van de jaren verschillende taken op zich te nemen. Zo was hij 25 jaar huisoverste en econoom van het Missiehuis en directeur van het toenmalige kloosterbejaardenoord. Daarna deed hij weer meer dan tien jaar aan promotiewerk en fondswerving voor de S.M.A. Vele jaren leidde hij de meiactie en de kerstkaartenactie. Tussen 1995 en 2007 was hij tevens overste van de Nederlandse S.M.A.-gemeenschap in Duitsland. Tussen 2000 en 2007 was hij tevens pastoor van de Laurentiusparochie in Bemelen.

In 2007 ging Van Eijk met emeritaat en bleef hij tot zijn overlijden deel uitmaken van de S.M.A.-communiteit in Cadier en Keer. Door zijn lange verblijf in het Missiehuis in Cadier en Keer had hij een breed netwerk opgebouwd en was hij voor veel mensen een bekend gezicht. De uitvaart van pater Van Eijk is op dinsdag 9 augustus om 11.00 uur in de kapel van het Missiehuis in Cadier en Keer. Aansluitend wordt hij begraven op het missionarissenkerkhof aldaar.

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!